Kirkenytt

Menighetsbladet Kirkenytt utgis av de tre menighetsrådene i Andebu.

Bladet utkommer tre ganger årlig i et opplag på 2.500 eksemplarer. Det deles ut til alle husstander i tidligere Andebu kommune.

STØTT MENIGHETSBLADET ØKONOMISK:

  • Bankgiro: 2500 30 02252