Den norske kirke i Andebu

Informasjon om Den norske kirke i Andebu:

ANDEBU KIRKEKONTOR

Her treffer du sognepresten, kateketen, diakonimedarbeideren og de øvrige kirkelig ansatte.

KIRKEVERGEN I ANDEBU

Kirkevergen har ansvar for kirkene, kirkegårdene og andre praktiske forhold.

ANDEBU KIRKELIG FELLESRÅD

Fellesrådet har ansvaret for en rekke administrative og økonomiske forhold på vegne av menighetsrådene. Det er fellesrådet som har arbeidsgiveransvar for de fleste av de kirkelig ansatte.

MENIGHETSRÅDENE

Det er tre menighetsråd i Andebu, i Andebu, Høyjord og Kodal. Menighetsrådene er valgt av medlemmene i menigheten.