Kirkenytt

Menighetsbladet Kirkenytt utgis av de tre menighetsrådene i Andebu.

Bladet utkommer seks ganger årlig i et opplag på 2.500 eksemplarer. Det deles ut til alle husstander i Andebu kommune.

REDAKSJONEN:

Redaksjonen består av:

  • Kateket Vigulf Sollie, konstituert redaktør.
  • Anna Irene Valstad (Andebu).
  • Tor Almgren (Andebu).
  • Oddbjørn Ottersen (Høyjord).
  • Lars Harald Alstadsæter (Kodal).

STØTT MENIGHETSBLADET ØKONOMISK:

  • Postgiro: 3 47 03 74
  • Bankgiro: 2500 30 02252