Barn og utdanning i Thailand

| 22. november 2013

Alle tre menighetene i Andebu deltar i et misjonsprosjekt i regi av Det norske misjonsselskap (NMS). Menighetene bidrar til misjonsprosjektet ved at det blir tatt med i forbønnen og ved at to offer hvert år går til misjonsprosjektet.

Misjonsprosjektet startet opprinnelig som støtte til Immanuelhjemmet i Phibun i Thailand, men er nå støtte til flere ulike prosjekter i Thailand under betegnelsen «Barn og utdanning i Thailand». Prosjektene som menighetene i Andebu støtter er:

  • Immanuelkirkens daghjem i Bangkok
  • Bydelssenteret Lovsangshjemmet i Bangkok
  • Omsorg, mat, opplæring og utdanning for barn fra slummen i Bangkok
  • Immanuelhjemmet i Phibun, nordøst i landet
  • Stipendordninger

Immanuelkirken i Bangkok driver to daghjem, Immanuelkirkens daghjem og bydelssenteret Lovsangshjemmet. Her får barn fra slumområdet Klong Toey både omsorg, mat og opplæring.

Immanuelkirkens daghjem holder til i kirkens egne lokaler, mens bydelssenteret Lovsangshjemmet ligger under en motorveibro like ved slumområdet. Det kreves betaling, men beløpet reguleres i forhold til foreldrenes inntekt. Flere barn får dermed nesten friplass.

Immanuelhjemmet i Phibun i Nordøst-Thailand gir barn ekstraundervisning i fag de er svake i. Slik får barn fra fattige jordbrukerfamilier mulighet til å utdanne seg og få en bedre framtid. Skolen har et internat der barna kan bo til de er ferdig med videregående.

Stipendordningen for fattige barn i Bangkok og Nordøst-Thailand, gjelder for elever fra 7.klasse til videregående. Ordningen gjør det mulig å fortsette på skole etter obligatorisk skolegang.

Også mindre jordbruksprosjekter støttes på de forskjellige skolene, slik lærer elevene å produsere mat.

Du er med på å støtte dette arbeidet når du gir offer til misjonsprosjektet. Og i menighetenes forbønn er misjonsprosjektet med.

Kategori: Nyheter, Andebu, Misjonsprosjekt Thailand, Høyjord, Kodal

Om forfatteren ()

Stengt for kommentarer