Presentasjon av Andebu menighetsråd

| 8. februar 2016

Andebu menighetsråd. Bak fra venstre: Ruth Helen Haga (vara), Eldbjørg Johannessen, Pål Henningsen (vara), Marianne Idland og Kristin Sønseth (vara). Foran fra venstre: Vibeke Longva Stavdal, Anne Marie Kvernsmyr (leder), Lillian Mortveit Dittmann (sokneprest) og Solveig Tinderholt. Tor Johansen var ikke tilstede.

Høsten 2015 ble det valgt nye menighetsråd i Andebu. De nye menighetsrådene er valgt for fire år. Vi presenterer de nye rådene. Her er presentasjonen av Andebu menighetsråd.

Hva gjør menighetsrådet?

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.
Det er ett menighetsråd i hvert sogn og rådet består av folkevalgte og soknepresten.

Hvem er de?

Andebu menighetsråd ledes av Anne Marie Kvernsmyr. Hun er 69 år og er pensjonist. Hun er også medlem av Andebu kirkelig fellesråd og i kirkelig fellesnemnd i nye Sandefjord kommune. Hennes hobbier er trim og seniordans.
Solveig Tinderholt er 49 år, gift og har to voksne barn. Hun er lektor på Re videregående skole.
Vibeke Longva Stavdal er 43, gift og har to barn. Hun har bodd i Andebu i 19 år og er lærer på Andebu ungdomsskole. Hun er veldig glad i korsang og generelt alt som inkluderer mennesker, musikk og kultur!
Tor Johansen er 58 år, samboer og ble i fjor pensjonist etter 38 år i politiet. Han er med i Kirkenytts redaksjon og ble i den anledning grundigere presentert i forrige utgave av Kirkenytt.
Marianne Idland er 64 år, gift og har en sønn og tre barnebarn. Hun arbeider som trivselskonsulent på Signo Vivo.
Eldbjørg Johannessen er 49 år, gift og har to barn. Hun jobber med økonomi Andebu kommune. Aktiv i idrettslag og ungdomslag.
Pål Henningsen (vara) er 62 år og arbeider som miljøterapeut på Signo Vivo. Hobbien er båt og og styreverv i Gokstad kystlag.
Kristin Sønseth (vara) er 47 år, utdannet førskolelærer og jobber på Signo Vivo. Hun er aktiv på frivillighetssentralen og sitter i trosopplæringsutvalget i menigheten.
Judith S. Pehrson (vara) er 62 år og jobber som konsulent i Andebu kommune. Hun er medlem i trosopplæringsutvalget.

Kategori: Nyheter, Andebu

Om forfatteren ()

Stengt for kommentarer