Fri til å tale, tro og tjene

| 22. november 2013

I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. Alle landets menigheter er oppfordret til å markere dette jubileet i gudstjenesten 23. februar 2014. Grunnlovsjubileet gir kunnskap om vår nasjons og kirkes felles historie, og peker på kirkens ansvar for å tale og handle der frihet og menneskerettigheter trues. Dette er Den norske kirkes programerklæring for grunnlovsjubileet: Fri til å tale, tro og tjene.

Bakgrunnen for at 23. februar er valgt som dato for en festgudstjeneste og bønnedag, er at denne datoen var da den danske stattholderen, prins Christian Frederik, i februar 1814 meddelte landets biskoper at alle menigheter skulle samles i kirkene på en ekstraordinær bededag (25. februar 1814). Der fikk de høre at prinsen som nasjonens regent hadde overtatt styret av landet, og at folket kunne berge sin frihet ved å slutte opp om ham.

Etter edsavleggelsen var det valg av valgmenn som skulle velge utsendinger til riksforsamlingen som skulle tre sammen på Eidsvoll 10. april. De som ble valgt, fikk med seg fullmakter signert av prestene.

I Andebu var det menighetssamling 4. mars 1814. Der ble det skrevet en henvendelse til prinsregent Christian Frederik.

I kommende utgaver av Kirkenytt kan du lese mer om gudstjenesten 23. februar 2014 og om det som skjedde i menighetene i Andebu våren 1814.

Kategori: Nyheter

Om forfatteren ()

Stengt for kommentarer